Ганненскі кірмаш (+ КАНТАКТНЫЯ ТЭЛЕФОНЫ, ІНСТРУКЦЫІ КОНКУРСАЎ)

300 год!!! 3 стагоддзі!!! Менавіта столькі сёлета ў жніўні спаўняецца знакамітаму Ганненскаму кірмашу ў Зэльве, які вабіў сваёй значнасцю купцоў і гандляроў з усяго свету. Як сведчыць гісторыя, менавіта дзякуючы кірмашу мястэчка было вядома ўсяму свету яшчэ ў XVIII стагоддзі. Тагачасныя зэльвенскія кірмашы былі аднымі з буйнейшых у Еўропе і саступалі па сваёй значнасці толькі знакамітым лейпцыгскім. У 2001 годзе Ганненскі кірмаш атрымаў “новае дыханне”. Свята стала адным з самых масавых і жаданых для жыхароў і гасцей Зэльвеншчыны.

Сёлета маштабныя гулянні пройдуць 20 і 22 жніўня.

У першы дзень свята традыцыйна будзе набіраць свой размах на вадасховішчы. Зэльвенцаў і гасцей пасёлка чакаюць: спаборніцтвы па рыбнай лоўлі сярод дарослых і дзяцей, конкурсы “Рыбныя смакі”, “Фігуры з пяску”, “Заплыў на чым папала”, спартыўныя гульні, фестываль фарбаў “Color Fest” і многае іншае.

Другі святочны дзень распачнецца на цэнтральнай плошчы гарадскога пасёлка тэатралізаваным прадстаўленнем, героем якога будзе гаспадар кірмашу Антоній Казімір Сапега. З галоўнай сцэны пацешаць гледачоў сваім вакалам і танцамі розныя творчыя калектывы і зоркі беларускай эстрады. Збяруцца тут і лепшыя хлебаробы Зэльвеншчыны на традыцыйныя раённыя «Дажынкі-2021». Займальна і весела адпачываць на кірмашы можна будзе на разнастайных пляцоўках, якія размесцяцца ў цэнтральнай частцы Зэльвы: творчай, прадпрымальніцкай, турыстычнай, дзіцячай, гульнёвай, рамеснай. Як заўсёды, арыгінальнымі абяцаюць быць падворкі сельгасарганізацый і сельсаветаў раёна з цікавым жанравым прадстаўленнем,  таксама зэльвенцы рады будуць бачыць уладальнікаў аграсядзіб і суб’ектаў малога бізнесу з іншых раёнаў. Будуць працаваць гандлёвыя рады,  фуд-корт, можна будзе пакатацца на брычках і павозках, паглядзець выступленні конных і рыцарскіх клубаў. Абавязкова трэба будзе пабываць і на закрыцці свята. Сапраўдны баль у  князя Сапегі, відовішчнае вогненнае шоу, прыгожы святочны феерверк – запамінальны фінальны акорд юбілейнага святкавання.

Раім усюды паспець і ўсё пабачыць. Не пашкадуеце!

Для таго, каб гасцям было лёгка арыентавацца, па ўсёй тэрыторыі святочнага пасёлка будуць устаноўлены ўказальнікі і інфармацыйныя дошкі. На плошчы арганізуе работу інфармацыйны цэнтр, дзе можна будзе набыць гасцявыя карты, заказаць экскурсію.

КАНТАКТНЫЯ ДАДЗЕНЫЯ ПА ПЫТАННЯХ АБ ПАРАДКУ УДЗЕЛУ Ў СВЯЦЕ:

Дырэктар Зэльвенскага раённага Цэнтра культуры і народнай творчасці — Сонец Святлана Уладзіміраўна, 801564 7 10 02;Намеснік дырэктара — Матвейчык Наталля Міхайлаўна, 8 01564 7 11 39, +375 33 6212069;

Арганізацыя работы з рамеснікамі — Умарава Таццяна Георгіеўна, 8 01564 7 11 39;

Рэгістрацыя і прыём заявак ад уладальнікаў атракцыёнаў, гульнёвых комплексаў — Дзярэчык Мікалай Пятровіч, 8 01564 7 11 69.

Заяўкі на ўдзел у свяце можна даслаць на электронны адрас: zelvarmc@mail.ru

 

ІНСТРУКЦЫІ АБ ПАРАДКУ АРГАНІЗАЦЫІ КОНКУРСАЎ У РАМКАХ СВЯТА «ГАННЕНСКІ КІРМАШ»:

КОНКУРС СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПОДВОРИЙ

КОНКУРС ПЛАВАНИЕ НА ЧЁМ ПОПАЛО

КОНКУРС НА САМОГО АКТИВНОГО ПОКУПАТЕЛЯ

КОНКУРС НА ЛУЧШУЮ КОННУЮ ПОВОЗКУ

КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ КОСТЮМИРОВАННЫЙ КОЛЛЕКТИВ

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ТОРГОВОЕ МЕСТО

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ БЛЮДО ИЗ РЫБЫ

КОНКУРС КОМПОЗИЦИЙ И ФИГУР ИЗ СОЛОМЫ

КОНКУРС КИРМАШОВАЯ ЛАВКА

 

Анненский кирмаш

8429

 

ПРАЗДНИК «ГАННЕНСКІ КІРМАШ»

Дата: 20-21 августа 2021 года
Место проведения: г.п. Зельва

В конце августа в г.п. Зельва состоится уникальное культурное событие – традиционный местный праздник «Ганненскі кірмаш», приуроченный ко дню Святой Анны. Идея проводить ярмарку зародилась ещё в ХVІІІ веке, когда в Зельве собирались купцы и ремесленники со всей Речи Посполитой и европейских стран.

В нынешнем году в рамках мероприятия пройдёт множество оригинальных конкурсов, по итогам которых будут выбраны победители в следующих номинациях: «лучшее оформление балкона», «лучший стилизованный костюм», «лучшие фото- и видеосюжет на тему праздника», «самый вкусный каравай», «самое яркое подворье», «самая красивая конная повозка» и др.

Яркий акцент праздничной программы – презентация агроусадеб, площадок среднего и малого бизнеса. На выставке-ярмарке изделий декоративно-прикладного искусства все желающие смогут приобрести оригинальные памятные сувениры. Коллективы любительского творчества и известные эстрадные исполнители порадуют публику блистательными концертными номерами.

Контактная информация: +375 1564 71139, ГУК «Зельвенский районный Центр культуры и народного творчества»; zelvarmc@mail.ru

СВЯТА “ГАННЕНСКІ КІРМАШ”

Дата: 20-21 жніўня 2021 года
Месца правядзення: г.п. Зэльва

У канцы жніўня ў г.п. Зэльва адбудзецца ўнікальная культурная падзея – традыцыйнае мясцовае свята “Ганненскі кірмаш”, прымеркаванае да дня Святой Ганны. Ідэя праводзіць кірмаш зарадзілася яшчэ ў ХVІІІ стагоддзі, калі ў Зэльве збіраліся купцы і рамеснікі з усёй Рэчы Паспалітай і еўрапейскіх краін.

Сёлета ў рамках мерапрыемства пройдзе мноства арыгінальных конкурсаў, па выніках якіх будуць вызначаны пераможцы ў наступных намінацыях: “лепшае афармленне балкона”, “лепшы стылізаваны касцюм”, “лепшыя фота- і відэасюжэт на тэму свята”, “самы смачны каравай”, “самы яркі падворак”, “самая прыгожая конная павозка” і інш.

Яркі акцэнт святочнай праграмы – прэзентацыя аграсядзіб, пляцовак сярэдняга і малога бізнэсу. На выстаўцы-кірмашы вырабаў дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва ўсе жадаючыя змогуць набыць арыгінальныя памятныя сувеніры. Калектывы аматарскай творчасці і вядомыя эстрадныя выканаўцы парадуюць публіку бліскучымі канцэртнымі нумарамі.

Кантактная інфармацыя: +375 1564 71139, ДУК “Зэльвенскі раённы Цэнтр культуры і народнай творчасці”; zelvarmc@mail.ru

THE REGIONAL HOLIDAY «ANNENSKY KIRMASH»

Date: August 20-21, 2021 (annually)

Venue: Zelva

A unique cultural event will be at the end of August in Zelva. It’s  the traditional local holiday – «Annensky Kirmash». This holiday is connected with the day of St. Ann. The idea to celebrate the fair was originated in the 18th century, when merchants and artisans from all over the Polish-Lithuanian Commonwealth  and European countries gathered in Zelva. This year many original contests will be held within the framework of the event. At the end of the event the winners will be selected in the following nominations: «The best balcony design», «The best stylized costume», «The best photos and video of the holiday», «The most delicious loaf»,  «The most colourful courtyard», «The most beautiful horse carriage», etc. The bright accent of the festive program is the presentation of agro-fairs, medium and small businesses sites. Everyone will be able to buy original souvenirs at the exhibition-fair of decorative and applied arts. The collectives of amateur creativity and famous singers will delight the audience with brilliant concerts.

Contact information: +375 1564 71139, State Institution of Culture «Zelva district center of culture and folk art» zelvarmc@mail.ru

REGIONALNE ŚWIĘTO «JARMARK ANNIENSKI»

Data: 20-21 sierpnia 2021 r
Miejsce: m. Zelwa

W końcu sierpnia w m. Zelwa odbędzie się wyjątkowe wydarzenie kulturalne – tradycyjne lokalne święto «Jarmark Annienski», poświęcone dniu Świętej Anny. Pomysł przeprowadzenia jarmarku powstał jeszcze w ХVІІІ wieku, kiedy w Zelwie gromadzili się kupcy i rzemieślnicy z całej Rzeczypospolitej i krajów europejskich. W tym roku w ramach imprezy odbędzie się wiele oryginalnych konkursów, na podstawie których zostaną wyznaczone zwycięzcy w następujących kategoriach: «najlepszy wystrój balkonu», «najlepszy garnitur stylizowany», «najlepsze zdjęcia i film na temat święta», «najbardziej pyszny bochenek», «najbardziej żywe podworze», «najpiękniejszy konny wóz». Jasny akcent świątecznego programu – prezentacja siedzib agroturystycznych, placów średniego i małego biznesu. Na wystawie-jarmarku wyrobów rzemiosła artystycznego wszyscy chętni będą mogli kupić oryginalne pamiątki. Zespoły twórczości amatorskiej i znane wykonawcy estadne zachwycą publiczność wspaniałymi koncertowymi numerami.

Dane kontaktowe: +375 1564 71139, Rejonowe centrum kultury i sztuki ludowej Zelwieński, zelvarmc@mail.ru

Копия История Анненского кирмаша-1 Копия История Анненского кирмаша-2 Копия История Анненского кирмаша-3 Копия История Анненского кирмаша-4 Копия История Анненского кирмаша-5

 

9 813 просм.